معنی و ترجمه کلمه قابل اشتعال به انگلیسی قابل اشتعال یعنی چه

قابل اشتعال

flammable
piceous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها