معنی و ترجمه کلمه قابل انعطاف به انگلیسی قابل انعطاف یعنی چه

قابل انعطاف

flexible
pliable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها