معنی و ترجمه کلمه قابل بسط به انگلیسی قابل بسط یعنی چه

قابل بسط

extensile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها