معنی و ترجمه کلمه قابل تبدیل به پودر به انگلیسی قابل تبدیل به پودر یعنی چه

قابل تبدیل به پودر

pulverable
pulverizable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها