معنی و ترجمه کلمه قابل تحسین به انگلیسی قابل تحسین یعنی چه

قابل تحسین

admirable
applaudable
appreciable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها