معنی و ترجمه کلمه قابل تحقیق به انگلیسی قابل تحقیق یعنی چه

قابل تحقیق

ascertainable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها