معنی و ترجمه کلمه قابل تحمل به انگلیسی قابل تحمل یعنی چه

قابل تحمل

supportable
sustainable
tolerable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها