معنی و ترجمه کلمه قابل تحول و تغییر به انگلیسی قابل تحول و تغییر یعنی چه

قابل تحول و تغییر

plastic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها