معنی و ترجمه کلمه قابل تحویل به انگلیسی قابل تحویل یعنی چه

قابل تحویل

deliverable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها