معنی و ترجمه کلمه قابل ترجیح به انگلیسی قابل ترجیح یعنی چه

قابل ترجیح

preferable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها