معنی و ترجمه کلمه قابل تصریف به انگلیسی قابل تصریف یعنی چه

قابل تصریف

declinable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها