معنی و ترجمه کلمه قابل تعیین تاریخ به انگلیسی قابل تعیین تاریخ یعنی چه

قابل تعیین تاریخ

datable
dateable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها