معنی و ترجمه کلمه قابل توارث به انگلیسی قابل توارث یعنی چه

قابل توارث

heritable
inheritable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها