معنی و ترجمه کلمه قابل دانستن به انگلیسی قابل دانستن یعنی چه

قابل دانستن

knowable

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها