معنی و ترجمه کلمه قابل ذوب به انگلیسی قابل ذوب یعنی چه

قابل ذوب

fusil
fusile
meltable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها