معنی و ترجمه کلمه قابل عبور یا پل زدن به انگلیسی قابل عبور یا پل زدن یعنی چه

قابل عبور یا پل زدن

bridgeable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها