معنی و ترجمه کلمه قابل فهم عوام به انگلیسی قابل فهم عوام یعنی چه

قابل فهم عوام

exoteric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها