معنی و ترجمه کلمه قابل مشاهده به انگلیسی قابل مشاهده یعنی چه

قابل مشاهده

objective
observable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها