معنی و ترجمه کلمه قابل مصرف به انگلیسی قابل مصرف یعنی چه

قابل مصرف

utilizable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها