معنی و ترجمه کلمه قابل کشتیرانى به انگلیسی قابل کشتیرانى یعنی چه

قابل کشتیرانى

navigable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها