معنی و ترجمه کلمه قابل کشش به انگلیسی قابل کشش یعنی چه

قابل کشش

extensile
tractile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها