معنی و ترجمه کلمه قابل گرفتن انتگرال به انگلیسی قابل گرفتن انتگرال یعنی چه

قابل گرفتن انتگرال

integrable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها