معنی و ترجمه کلمه قابل گفتن به انگلیسی قابل گفتن یعنی چه

قابل گفتن

observable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها