معنی و ترجمه کلمه قادر به ادامه زندگى درخارج از میزبان خود به انگلیسی قادر به ادامه زندگى درخارج از میزبان خود یعنی چه

قادر به ادامه زندگى درخارج از میزبان خود

ectogenic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها