معنی و ترجمه کلمه قارچى به انگلیسی قارچى یعنی چه

قارچى

agaricaceous
fungal
fungoid
fungous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها