معنی و ترجمه کلمه قارچ دنبلان به انگلیسی قارچ دنبلان یعنی چه

قارچ دنبلان

truffle
tuber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها