معنی و ترجمه کلمه قاسم الصدر به انگلیسی قاسم الصدر یعنی چه

قاسم الصدر

mediastinum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها