معنی و ترجمه کلمه قالب ریخته گرى به انگلیسی قالب ریخته گرى یعنی چه

قالب ریخته گرى

pig


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها