معنی و ترجمه کلمه قانون گذار به انگلیسی قانون گذار یعنی چه

قانون گذار

lawmaker
legislative
legislator

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها