معنی و ترجمه کلمه قاه قاه خنده به انگلیسی قاه قاه خنده یعنی چه

قاه قاه خنده

cachinnation
hee haw
horselaugh
laughter


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها