معنی و ترجمه کلمه قبلا در باره چیزى صحبت کردن به انگلیسی قبلا در باره چیزى صحبت کردن یعنی چه

قبلا در باره چیزى صحبت کردن

bespeak

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها