معنی و ترجمه کلمه قتل عام کننده به انگلیسی قتل عام کننده یعنی چه

قتل عام کننده

pogromist


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها