معنی و ترجمه کلمه قرص دارویى که روى آن شیرینى باشد به انگلیسی قرص دارویى که روى آن شیرینى باشد یعنی چه

قرص دارویى که روى آن شیرینى باشد

pastil
pastile
pastille

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها