معنی و ترجمه کلمه قسمتى از پلاستودرم که جنین اصلى مهره داران را تشکیل مى دهد به انگلیسی قسمتى از پلاستودرم که جنین اصلى مهره داران را تشکیل مى دهد یعنی چه

قسمتى از پلاستودرم که جنین اصلى مهره داران را تشکیل مى دهد

germinal area

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها