معنی و ترجمه کلمه قسمت فوقانى و مسطح عقب کشتى به انگلیسی قسمت فوقانى و مسطح عقب کشتى یعنی چه

قسمت فوقانى و مسطح عقب کشتى

taffrail

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها