معنی و ترجمه کلمه قسمت مثلثى شکل بند بدن کشتى به انگلیسی قسمت مثلثى شکل بند بدن کشتى یعنی چه

قسمت مثلثى شکل بند بدن کشتى

paries

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها