معنی و ترجمه کلمه قضاوت به انگلیسی قضاوت یعنی چه

قضاوت

adjudication
judgeship
sentence
verdict
view
witting


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها