معنی و ترجمه کلمه قطعه شعر یا سرودى که مطلب شعر یا سرود قبلى را انکار کند به انگلیسی قطعه شعر یا سرودى که مطلب شعر یا سرود قبلى را انکار کند یعنی چه

قطعه شعر یا سرودى که مطلب شعر یا سرود قبلى را انکار کند

palinode

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها