معنی و ترجمه کلمه قطع عضوى از بدن به انگلیسی قطع عضوى از بدن یعنی چه

قطع عضوى از بدن

ablation
amputation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها