معنی و ترجمه کلمه قلاب سنگ به انگلیسی قلاب سنگ یعنی چه

قلاب سنگ

sling

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها