معنی و ترجمه کلمه قلبى به انگلیسی قلبى یعنی چه

قلبى

cardiac
cordial
heartfelt
hearty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها