معنی و ترجمه کلمه قلب نگارى به انگلیسی قلب نگارى یعنی چه

قلب نگارى

cardiography

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها