معنی و ترجمه کلمه قهوه داغ شیرین با ویسکى ایرلندى و کرم به انگلیسی قهوه داغ شیرین با ویسکى ایرلندى و کرم یعنی چه

قهوه داغ شیرین با ویسکى ایرلندى و کرم

irish coffee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها