معنی و ترجمه کلمه قوباء اصفر به انگلیسی قوباء اصفر یعنی چه

قوباء اصفر

impetigo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها