معنی و ترجمه کلمه قوز کردن به انگلیسی قوز کردن یعنی چه

قوز کردن

crouch
hump
hunch out
hunch up
squat


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها