معنی و ترجمه کلمه قیافه گرفتن به انگلیسی قیافه گرفتن یعنی چه

قیافه گرفتن

pose
snoot

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها