معنی و ترجمه کلمه قیمت گذاشتن به انگلیسی قیمت گذاشتن یعنی چه

قیمت گذاشتن

price


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها