معنی و ترجمه کلمه قیمت گذاشتن به انگلیسی قیمت گذاشتن یعنی چه

قیمت گذاشتن

price

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها