معنی و ترجمه کلمه قیچى شده به انگلیسی قیچى شده یعنی چه

قیچى شده

sheared


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها