معنی و ترجمه کلمه لجام گسیخته کردن به انگلیسی لجام گسیخته کردن یعنی چه

لجام گسیخته کردن

unbridle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها