معنی و ترجمه کلمه لجباز در عقیده و عمل به انگلیسی لجباز در عقیده و عمل یعنی چه

لجباز در عقیده و عمل

wrongheaded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها